Tekstovi u digitalnomu .fb2 formatu besplatni su. Moguće ih je preuzeti klikom na desnu tipku i
izborom mogućnosti Save As (All Formats). Ovaj je format dobro prilagođen slavenskim
znakovima, a moguće je i preuzeti uređivač .fb2 (Fiction Book) tekstova. Uređivač je besplatan
i možete ga preuzeti ovdje. Ove je tekstove moguće otvarati na svim čitačima elektroničkih
knjiga ili tabletima koji rade na operacijskomu sustavu ANDROID (preporuka: ICS 4.0 i noviji).

Priče Dubravka Horvatića
Novele Antuna Nizetea
O školskim listovima