1. Smrt Ive Senjanina
2. Villonova nadgrobnica
3. Hamletovo potencijalno postojanje
4. Hrvatski adami i abhrami
5. Slobodan Novak: Između dviju živica
6. Elvis Bošnjak: Nosi nas rijeka
7. Kulturni i odgojni problemi medija
8. Internet i nastava književnosti
9. Želim li se upecati?
1. Postmodernizam i u momu kvartu
2. iPhone ili što s Potterom
3. Književna e-topija
4. Interpretacija i entropija
5. Kratki rezovi i polagana zatamnjenja
6. Umjetnica tijela
7. Ja, čitatelj
8. Gospodar priča
9. Splitski triptih (Zašto nam je Divica trebala pomoći.
    O revanju i nekim manje važnim stvarima.
    Zašto je nogomet uistinu najvažnija stvar na svijetu)
1. Zgubidanska kultura
2. Književnost i odgoj
3. O intertekstualnosti
4. Čovjek koji je dočekao barbare
5. Kad se klasičar zamisli i spava s Helenom
6. Žrtvovanje djevica
7. Minotaur s Bospora
8. Kvadrati nostalgije
9. Jedan progonjeni časopis i njegovi
    suradnici
10. Jozefina Dautbegović: Božja televizija
11. Miro Gavran: Biblijska trilogija
Tri Čitanke svjetske književnosti autora Srećka Listeša jedinstven su pregled
povijesti svjetske književnosti prikazane izborom više od 250 reprezentativnih
autora i djela usustavljenih kronološkim slijedom. Proučavanje vrhunskih djela
svjetske književnosti počinje čitanjem odabranih odlomaka Gilgameša
(Čitanka svjetske književnosti 1), a završava odlomcima tetralogije
Endymion-Hyperion-Pad Hyperiona-Uspon Endymiona, djelom suvremenoga
američkog pisca znanstvene fantastike Dana Simmonsa. Uzme li u ruke
Čitanku 1, čitatelj kreće od vremena nastanka drevnih stihova Gilgameša i
putuje do stvaralaštva Carla Goldonija. Zatim nastavlja s vremenom nastanka
djela Jeana-Jacquesa Rousseaua (početak Čitanke 2), preko djela Jacka
Londona (na kraju Čitanke 2), pa sve do suvremene književnosti 20. stoljeća
i u postojećim pregledima rijetko prikazane reprezentativne književnosti 21.
stoljeća, započetoga prikazom djela Josepha Conrada, a završenoga susretom
s neobičnim djelom već spomenutoga našeg suvremenika, Amerikanca Dana
Simmonsa (Čitanka 3). Kakvoća i funkcionalnost toga pregleda očituje se u
strukturiranju prikaza svakoga pojedinog pisaca/djela: uz sažeto prikazane
književnopovijesne/biografske podatke u kojima je počesto izrečen i kritički
osvrt na ulogu i važnost pojave pojedinoga djela ili autora i njegova
stvaralaštva, nalazi se popis najznačajnijih djela svrstanih prema vrstovnome
kriteriju, a potom slijedi kratak isječak kritičkoga osvrta na djelo ili cjelokupno
stvaralaštvo te odlomak odabranoga djela ili nekoliko odabranih pjesničkih
radova. Kako je osnovna zadaća ovih čitanki da budu funkcionalan priručnik
koji nudi lako dostupnu sažetu informaciju, i pomoćni su sadržaji strukturirani
upravo tako da se na najbrži način pronađe potrebna informacija. Stoga svaka
čitanka ima 2 kazala: Kronološki slijed pisaca i djela i Abecedni popis pisaca.
Multimedijska čitanka moderan je i funkcionalan didaktički materijal za proučavanje
renesansne književnosti i kulture u nastavi, ali i tijekom samostalnoga rada i
učenja učenika. Slikom, tekstom i zvukom predstavljeni sadržaji iz povijesti u
razdoblju renesanse te iz renesansne književnosti, likovne umjetnosti, glazbe,
filozofije daju bogat izbor spoznaja o povijesnome, društvenom i kulturnom
okruženju stvaranja renesansne književnosti, te o njezinim glavnim predstavnicima,
književnim vrstama i stilskim obilježjima. Dinamično, funkcionalno i zanimljivo
obrađeni sadržaji iz hrvatske i svjetske renesansne književnosti izvrstan su predložak
za multimedijsku nastavu književnosti, kao i za samostalno istraživanje svijeta
renesansne književnosti.
Klis: Prošlost. Toponimi. Govor Rasprodano. Novo izdanje u pripremi...
Izbor iz kliške pučke lirike i retorike Rasprodano.